Samarbeid med Fjaler Hjorteutval

Storvald.com er no i dialog med Fjaler Hjorteutval om å opprette heimesider for utvalet samt alle storvalda i Fjaler kommune.

Ved å nytte funksjonalitet i Storvald.com, kan Fjaler Hjorteutval få sine eigne sider, der ein og får fram lenkjer til kvart av storvalda i Fjaler kommune.

På kvart av storvalda vil ein så kunne få fram nyhende frå Fjaler Hjorteutval sine sider. På denne måten kan ein enkelt distribuere informasjon til alle storvalda i Fjaler kommune.

Sjå utkast til sider på fjaler.storvald.com