Versjon 1.0 av Storvald.com er klar

Første versjon av Storvald.com er no klar. Ynskjer du å ta i bruk Storvald.com for ditt storvald, ta gjerne kontakt.

For å sjå eit fungerande døme på Storvald.com kan du sjå på sidene for Øvre Guddal Storvald.