Hjort

Storvald.com er ein applikasjon retta mot lokal hjorteforvaltning. Etter omlegging til storvald i dei enkelte kommunar har arbeidsmengda som styra må handtere vakse. Behovet for eit verkty som kan hjelpe styra med enkle arbeidsoppgåver er stort.

Storvald.com tek sikte på å løyse desse oppgåvene. Applikasjonen består mellom anna av ein publikums- og ein administrativ del.

I publikumsmodulen kan ein:

 • Lese om storvaldet og nytt som skjer
 • Sjå kven som er medlem av styret
 • Sjå vedtekter og bestandsplanar
 • Sjå liste over jaktfelt og medlemar
 • Sjå tildeling og felling
 • Sjå møter og årsaktivitetar
 • Sjå statistikkar og kart

I den administrative modulen kan ein:

 • Vedlikehalde all informasjon som vert vist i publikumsdelen
 • Registrere tildelte og felte dyr
 • Skrive ut faktura for ettersøks- og fellingsavgift
 • Skrive ut tildelings- og fellingsrapport
 • Sende epost
 • Skrive ut brevomslag (for møteinnkallingar o.l.)

Er du interessert i å kunne bruke Storvald.com for ditt storvald? Ta kontakt med Sture Dingsøyr på epost eller mobil (97 58 14 05).

Nyheter

Samarbeid med Fjaler Hjorteutval

Storvald.com er no i dialog med Fjaler Hjorteutval om å opprette heimesider for utvalet samt alle storvalda i Fjaler kommune.

Vervarsel frå Yr.no

Del sida med andre